Inschrijvingen 2021-2022

  • Vanaf dinsdag 11 mei (om 9u) start de inschrijvingsperiode voor onze school.
  • Vanaf maandag 15 maart (om 9u) start de inschrijvingsperiode voor broertjes en zusjes van leerlingen op onze school én voor kinderen van de personeelsleden. Deze periode loopt tot en met vrijdag 26 maart.


Heel wat leerlingen kunnen beroep doen op ons leerlingenvervoer om naar school en terug thuis te geraken. Let op: Dit geldt echter niet voor alle leerlingen. Wil je weten of jouw kind wél recht heeft op leerlingenvervoer als het naar onze school komt?
Vraag informatie op onze school of bekijk deze link.

Wil je jouw kind inschrijven voor het Stedelijk Internaat Kastanje+? Dat kan! Neem contact op met het Stedelijk Internaat Kastanje via kastanje.sec@onderwijs.gent.be of via 09 323 51 50

 

Via onderstaand formulier vraag je een inschrijving aan voor jouw kind op onze school voor het schooljaar 2021-2022.

Alle velden zijn verplicht, tenzij anders aangegeven.

Voor welk onderwijstype wil u uw kind inschrijven? Onze school biedt volgende types aan:
De ouder is akkoord met het pedagogische project en schoolreglement
Heeft uw kind nood aan busvervoer? Zo ja op welke dagen? (Optioneel)

De Stad Gent behandelt de persoonsgegevens die je invult met respect voor je privacy.

Met respect voor je privacy

De Stad Gent behandelt de persoonsgegevens die je invult met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarvoor, met wie en hoe lang?

Als je de gegevens verzendt, geef je ons toestemming om ze te gebruiken om een eventuele inschrijving in ons internaat voor te bereiden.

We verwijderen je persoonsgegevens na 6 maanden.

Je rechten

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen.

In sommige gevallen kan je ook je persoonsgegevens laten wissen.

Wil je je beroepen op deze rechten? Dat kan via het contactformulier op deze pagina.

Vermoed je dat iemand je persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via privacy@stad.gent. Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.

Meer informatie over je rechten en privacy vind je hier.