Onze werking

In basisschool Het Kompas wordt gestart op het ontwikkelingsniveau van het kind. Afhankelijk hiervan wordt een programma opgesteld. Zo kan gewerkt worden op een aangepast niveau en een haalbaar tempo. Het kind ervaart zijn talenten en tekorten, maar krijgt hier zijn krediet en ruimte die hij nodig heeft. Het gevoel van erbij te horen, is voor elk kind erg belangrijk. In dit kader kan het kind een positief zelfbeeld opbouwen.

Onze troeven:

  • Kleinere klasgroepen
  • Niveaugroepen voor wiskunde
  • Expliciete aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling en leren leren
  • Ondersteuning van verschillende specialisten: logopedist, kinesist, orthopedagoog, maatschappelijke werker, opvoeder en psycholoog
  • Nadruk op functionele taken en ervaringsgerichte taken
  • Atelierwerking
  • Aandacht voor multiculturele context en diversiteit