Terug naar school

Terug naar school op 18 mei!

Beste ouder(s) en verzorger(s),  

Vanaf donderdag 28 mei start de groep van meester Ole (De Octopussen) en de groep van juf Nele en juf Lindah (De Olifanten).

Uw kind wordt iedere dinsdag en donderdag op school verwacht.

 

De Octopussen gaan van start op donderdag 28 mei

Brief voor de Octopussen

De Olifanten gaan van start op donderdag 28 mei

Brief voor de Olifanten

Lestijden

De andere dagen van de week leren de kinderen thuis of in de opvang.

Heb je nood aan opvang?

Neem contact op met juf Helena op dit telefoonnummer: 09/225 44 23.