Welkom in Het Kwadrant

  • Het Kwadrant

    Het Kwadrant is een school voor buitengewoon secundair onderwijs, opleidingsvorm 4, type 9. Dit is onderwijs voor normaal begaafde leerlingen met ASS.

  • Filmpje

    We willen onze school graag voorstellen aan de hand van een filmpje.