Doelgroep

We richten ons tot jongeren met een normale begaafdheid en een diagnose binnen het autismespectrum, die omwille van een verscheidenheid aan oorzaken (te grote klasgroepen, stress, overprikkeling, leerstoornissen, psychische of emotionele problemen, ...) niet terecht kunnen in het reguliere onderwijs.

We bieden secundair onderwijs aan op ASO - niveau.

De leerlingen dienen een doorverwijzing te krijgen van het CLB naar een opleidingsvorm 4, type 9 (M-verslag).