Zorg

Leerlingenbegeleiding

De school -en klaswerking wordt ondersteund door een zorgteam met expertise in het werken met jongeren met ASS.
Zij coachen zowel de leerlingen als leerkrachten.

CLB

Het CLB kan leerlingen op 4 domeinen begeleiden:

Het leren en studeren (problemen met lezen, schrijven of leren of bijvoorbeeld bij het maken van huiswerk).
De schoolloopbaan (vragen bij studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma’s
De preventieve gezondheidszorg (inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht
De sociaal-emotionele ontwikkeling. (stress, faalangst, pestproblemen, gewelddadig gedrag, spijbelen…

Typische kenmerken bij de begeleiding van het clb:

  • De leerling staat centraal.
  • De begeleiding is multidisciplinair, want verschillende vakmensen werken aan een oplossing in teamverband, elk vanuit hun discipline.
  • De geheimhouding van gegevens wordt gegarandeerd: dit waarborgt een onafhankelijke werking van het clb-personeel tegenover scholen en andere instelling.
  • De werking van het clb is vraaggestuurd: een clb gaat in op vragen van ouders en leerlingen; daarnaast kan een clb ook voorstellen tot begeleiding aan scholen doen.
  • De dienstverlening is gratis.

Een begeleiding kan dus pas opgestart worden nadat een leerling of een ouder daartoe het initiatief neemt. Vraagt een school het clb om een leerling te begeleiden, dan zal er altijd nagegaan worden of de betrokkenen daarvan op de hoogte zijn en akkoord zijn.

In principe kan begeleiding door een clb niet verplicht worden. Er zijn echter 2 uitzonderingen op deze regel, waarbij de verplichting toch geldt. (verplicht aanbod):

  • het spijbelgedrag;
  • medische onderzoeken.