Wie zijn we?

Het Kwadrant is een school voor buitengewoon secundair onderwijs, opleidingsvorm 4, type 9. Dit is onderwijs voor normaal begaafde leerlingen met ASS.

Dit betekent dat wij, rekening houdend met de ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen, de leerplannen en eindtermen van het gewoon onderwijs volgen, en gelijkwaardige getuigschriften afleveren. De leerkrachten hebben veel expertise en geven je alle steun die je nodig hebt in een veilige, rustige leeromgeving. Je krijgt les in kleine klassen met niet meer dan 8 leerlingen.

Onze doelstellingen:

  • de leerlingen voorbereiden op herintegratie in het gewoon onderwijs indien mogelijk
  • de leerlingen voorbereiden op hoger onderwijs of de arbeidsmarkt
  • integratie in het gewone leven 

Verwees het Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (iCLB) je door naar het type9-onderwijs? Dan kan je terecht bij ons!