Humane wetenschappen (3de jaar)

Basisvorming

Vak Uren
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 2
Esthetica 1
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Levensbeschouwelijke vakken: Godsdienst/ Zedenleer/ Islam 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Subtotaal 24

Specifiek gedeelte

Vak Uren
Cultuurwetenschappen 2
Gedragswetenschappen 2
Project ifv humane wetenschappen 2
Subtotaal 6

Complementair gedeelte

Vak Uren
Versterken en verdiepen 2
Subtotaal 2

Totaal

Totaal 32