Humane Wetenschappen (6de jaar)

Basisvorming

Vak Uren
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Levensbeschouwlijke vakken: Godsdienst/ Zedenleer Islam 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Wiskunde 2
Subtotaal 20

Specifiek gedeelte

Vak Uren
Cultuurwetenschappen 3
Gedragswetenschappen 3
Subtotaal 6

Complementair gedeelte

Vak Uren
Versterken en verdiepen (van algemene vakken) 2
Project (SV - OLB) 2
Wiskunde 1
Frans 1
Subtotaal 6

Totaal

Totaal 32