Wetenschappen - Wiskunde (6de jaar)

Basisvorming

Vak Uren
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 2
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Levensbeschouwelijke vakken: Godsdienst/ Zedenleer/ Islam 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 2
Subtotaal 21

Specifiek gedeelte

Vak Uren
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Wiskunde 4
Subtotaal 7

Complementair gedeelte

Vak Uren
Versterken en verdiepen (van algemene vakken) 2
Project (SV - OLB) 2
Subtotaal 4

Totaal

Totaal 32