Onze school

 • Algemeen schoolreglement

  Vragen over inschrijvingen, schorsingen, afwezigheden, gedragsregels en dergelijke meer? Raadpleeg het schoolreglement.

  Schoolreglement
 • visie

  Visie van de school:
  De Muze heeft 7 basiskernwoorden, nl. :
  -Creativiteit;
  -Gelijkwaardigheid;
  -Welbevinden;
  -Reflectie;
  -Communicatie;
  -Leren door ervaring;
  -Kind zien ontwikkelen in zijn totaliteit.