Privacyverklaring

De school behandelt uw persoonsgegevens met respect voor uw privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Soms heeft de school een wettelijke verplichting om de persoonsgegevens van leerlingen of ouders te gebruiken en te delen met andere partijen. Deze gegevens heeft de school nodig in het kader van:

  • De leerlingenadministratie
  • De leerlingenopvolging (via onze online toepassingen)
  • De ondersteuning bij bijzondere medische noden van leerlingen
  • Het preventief opvragen van medische gegevens bij meerdaagse uitstappen

We houden deze data niet langer bij dan nodig. We volgen daarvoor de omzendbrieven ‘Bewaartermijn van leerlinggebonden documenten’ voor het basis- en het secundair onderwijs en de ‘Bewaartermijn voor cursistgebonden documenten’ voor het volwassenenonderwijs.

Voor het nemen van afbeeldingen van de leerling vraagt de school elk jaar opnieuw de toestemming van de ouders / leerling (vanaf 13 jaar). We vragen daarbij ook in welke media we deze foto’s of filmmateriaal mogen publiceren.

Leerlingen en ouders hebben ook altijd het recht om hun gegevens in te zien. Wanneer deze gegevens niet correct of onvolledig zijn, kunnen ze altijd aangepast worden. In sommige gevallen kunnen de gegevens ook gewist worden.

Wilt u zich beroepen op deze rechten? Dat kan via het contactformulier op deze pagina.

Vermoedt u dat iemand uw persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via privacy@stad.gent. U hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wilt u meer weten over uw rechten wanneer het over privacy gaat? Bekijk dan zeker ook de privacypagina van de Stad Gent