Bijzondere Vorming Woordkunst - Drama

Je hebt een diploma secundair onderwijs op zak en overweegt om verder te studeren in een richting in de podiumkunsten.
Het voorbereidend jaar hoger kunstonderwijs podium biedt de mogelijkheid om je een jaar lang onder te dompelen in de wereld van de podiumkunsten.
Je leert je eigen spel- en fysieke mogelijkheden kennen door een ver doorgedreven speltraining, fysieke training, stemtraining en verschillende andere specifieke vakken die je ontwikkeling als speler ondersteunen.
Geïnspireerd door voorstellingen die je gezien hebt, stippel je een eigen artistiek parcours uit in je eindwerk. Je verwerft kennis in de diverse mogelijkheden van voortgezette studies, zowel van hoger kunstonderwijs als van opleidingen waarin vaardigheden als spreker of acteur vereist zijn, als van universitaire opleidingen die voorbereiden op onderzoek naar of een job in de theaterwereld.

Een aanzienlijk deel van het vakkenpakket van het voorbereidend jaar podiumkunsten bieden we modulair aan, wat betekent dat je in een korte tijdspanne één vak uitdiept en toewerkt naar een toonmoment. Op het einde van het jaar werk je met je groep een langere periode aan een eindproductie. 

Om te kunnen starten in het voorbereidend jaar podiumkunsten moet je slagen voor de toelatingsproef.

Vaste vakken

Vak Uren
Dans 2
Esthetica 2
Koor 1
Lichamelijke opvoeding 2
Mentoring 2
Nederlands 2
Repertoriumstudie 2
Spreken en stemtraining 2
Toneel 4
Zang 1
Subtotaal 20

Vakken in modules

Vak Uren
Dramaturgie 2
Project module audiovisuele vorming 2
Project module zang 1
Trainingsmodule dans - Project module dans 2
Trainingsmodule stem 1
Trainingsmodule toneel - Project module toneel - Productie module toneel 5
Subtotaal 13

Totaal

Totaal 33

Opgelet

Sommige klassen hebben op woensdagnamiddag les. De lestabellen worden eind augustus meegedeeld.