7de schakeljaar

Vak Uren
Engels 3
Frans 3
Maatschappelijke vorming 2
Chemie 2
Fysica 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Seminarie (onderzoeksopdrachten) 2
Wiskunde 4
Lichamelijke Opvoeding 2
Levensbeschouwelijk vak 2

Totaal

Totaal 28