Inschrijvingen schooljaar 2024-2025

Dank voor uw keuze om in onze school in te schrijven.

Er is door de overheid bepaald dat digitaal aanmelden via de website niet meer mogelijk is. We nodigen u graag uit op school om de inschrijving van uw kind te realiseren. 

Op volgende momenten voorzien wij de mogelijkheid om uw kind in te schrijven: 

Tijdens het schooljaar

De inschrijvingsperiode voor het schooljaar '24-'25 is open. Om voldoende aandacht en tijd te voorzien, adviseren we u telefonisch een afspraak te maken ( 09/269.23.00). Op maandagnamiddag tussen 13 tot 16u houden we steeds een plaatsje vrij in onze agenda.

Ook op de infomomenten van zaterdag 20/04 en 22/06 (9u-12u) is er mogelijkheid tot inschrijven. 

Tijdens de schoolvakantie

Vanaf maandag 1 juli tot en met 5 juli en van 19 augustus tot en met 30 augustus kan je je komen inschrijven voor het schooljaar 2024-2025. Dit dagelijks doorlopend van 9u00 tot 16u00 behalve op woensdag  (9.00u tot 12.00). Je hoeft in deze periode geen afspraak te maken.

Wij vragen om volgende documenten mee te brengen bij inschrijving:

  • diploma's en/of attesten van vorige school(jaar)
  • rapport(en)
  • identiteitskaart of eventuele verblijfsvergunning (van zowel leerling als ouders/voogd)
  • relevante bijkomende informatie

Minderjarigen dienen vergezeld te zijn van minstens één van hun ouders of van de voogd. Minderjarige leerlingen die niet vergezeld zijn van hun wettelijke vertegenwoordiger(s) kunnen niet ingeschreven worden.

Optie 1: er is een vrije plaats in de door u gekozen richting. U vult de inschrijvingsbundel in en ondertekent deze. U bent zeker van uw plaatsje op onze school in de door u gekozen richting op voorwaarde dat u op het einde van het schooljaar (uiterlijk 30-06-2024) een attest van de huidige school kan voorleggen dat uw kind geslaagd is en mag overgaan naar het volgende jaar.  

Optie 2: er is geen vrije plaats in de door u gekozen richting. U wordt op de wachtlijst gezet. U krijgt een brief met een melding van niet- gerealiseerde inschrijving. Zodra er toch een plaatsje vrij komt, wordt de eerste persoon van de wachtlijst gecontacteerd.