Assistent in wonen, zorg en welzijn

5 Assistent in wonen, zorg en welzijn

Vak Uren
Frans 2
Godsdienst/niet-confessionele zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 2
Project algemene vakken 5
Project STEM 2
Exploratie 1
Indirecte zorg 3
Opvoedkunde 2
Verzorging 1
Voeding 4
Stage 8

Totaal

Totaal 34