Decor, etalage en publiciteit

5 Decor, etalage en publiciteit

Vak Uren
Engels 2
Godsdienst/niet-confessionele zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 2
Project algemene vakken 5
Project STEM 2
Exploratie 1
Publiciteitstekenen (decor) 6
Publiciteitstekenen (etalage) 6
Publiciteitstekenen (publiciteit) 6
Stage decor, etalage en publiciteit 4

Totaal

Totaal 38