Gezondheids-en Welzijnswetenschappen

6 Gezondheids- en Welzijnswetenschappen

Vak Uren
Levensbeschouwelijk vak 2
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Lichamelijke Opvoeding 2
Nederlands 2
Wiskunde 2
Opvoedkunde 3
Toegepaste Biologie 3
Toegepaste Chemie 2
Toegepaste Fysica 1
Verzorging 5
Praktijk Verzorging 5
Stage Verzorging 2

Totaal

Totaal 35