Kinderzorg

Kinderzorg

Vak Uren
Levensbeschouwelijk vak 2
Frans 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Project Algemene Vakken 5
Natuurwetenschappen 1
Huishoudkunde 1
Opvoedkunde 4
Expressie 3
Stage 12
Subtotaal 32