3BT in november

Als voorbereiding op hun eerste praktijkexamen in het labo, mochten de leerlingen alle aangeleerde technieken herhalen: een vaste stof afwegen, een vloeistof afmeten, filtreren, decanteren, indampen en destilleren. Dit deden ze aan de hand van 2 leuke labo's. In een eerste labo maakten ze zelf een mengsel van 5 stoffen om dat dan weer te scheiden in de aparte stoffen. In een tweede labo maakten ze olifantentandpasta.