3BT reageert behoudend chemisch

De leerlingen van 3BT hebben de scheidingstechnieken nu onder de knie en konden nu dus op onderzoek naar de eigenschappen van een chemische reactie

Hiervoor moesten ze natuurlijk eerst bepalen wat nu precies een chemische reactie is. Dit deden ze door tijdens 1 labo 4 experimentjes uit te voeren: een destillatie van zout water, het mengen van azijn en melk en dit mengsel filtreren, een kaars druppelen in koud water en een suikerklontje smelten.

Toen de leerlingen op deze manier hadden gezien wat een chemische reactie onderscheid van een fysisch proces, onderzochten ze de basiswet van de chemische reactie: het behoud van massa. Hiervoor onderzochten ze de massa van de reactie van azijn en bakpoeder (met en zonder ballon) en verbranden ze staalwol. Beide experimenten leverden verrassende resultaten op.