Een krachtige start van 2024 voor 3BT

Tijdens het eerste labo na Nieuwjaar onderzochten de leerlingen van 3BT de veerkracht en zwaartekracht voor Fysica. Daarna volgden meerdere labo's voor chemie waarbij verschillende aspecten van de chemische reactie werden onderzocht. Zo werd eerst onderzocht welke invloed de hoeveelheid van de reagentia heeft op het verloop van het vormen van een faraoslang. Ook het verschil in massa en energie voor en na de chemische reactie werd grondig onderzocht.