Studiebegeleiding

Leerbegeleiding

Het Spectrum Gent heeft veel aandacht voor leerbegeleiding, leerzorg en een uitgewerkt evaluatie- en talenbeleid. We willen leerlingen motiveren om te leren, we streven naar een verhoging van 'zelfgestuurd' leren.

De leerondersteuning stellen we op maat samen. Er is ruime aandacht voor persoonlijke groei. 

We werken enerzijds preventief. De vakleerkracht gebruikt een aangepaste didactiek, past leerstrategieën toe en leert die aan de leerlingen aan om leerproblemen te voorkomen.  
Anderzijds wordt curatief gewerkt: remediëren in de les door de vakleerkracht. Indien nodig wordt les overstijgend geremedieerd door vak-, taakleerkrachten en leerlingenbegeleiders. Deze begeleiding is structureel georganiseerd. 

De school onderneemt volgende initiatieven in leerbegeleiding:

Het open leercentrum (OLC): Leerlingen kunnen over de middag taken maken, lessen leren, opzoek werk verrichten, uitleg vragen bij cursussen, onder begeleiding van enkele leerkrachten. Dit stelt de leerlingen in de mogelijkheid om te leren 'zelfgestuurd' leren.

Bijwerklessen: Leerlingen kunnen op eigen initiatief of op aanraden van de klassenraad bijwerklessen volgen tijdens de middagpauze voor verschillende vakken.

Broodje Nederlands: Een team van vervolgschoolcoachen helpt anderstalige leerlingen over de middag met taalproblemen in verschillende vakken.

Bijles Nederlands: Op woensdag wordt een extra lesuur Nederlands aangeboden voor leerlingen met een taalachterstand.

Begeleiding door stagiaires logopedie: De logopedie studenten helpen leerlingen in en buiten de lessen met uitspraakproblemen, lees- en schrijfproblemen, taal- en rekenproblemen.

Samenwerking met de woensdagklas: Leerlingen kunnen op woensdagnamiddag huiswerkbegeleiding krijgen door leerkrachten en vrijwilligers in de woensdagklas op de Toren van Babel.