Stageplaatsen van Het Spectrum Gent

Stageplaatsen voor de derde graad, studiegebied personenzorg, technisch- en beroepsonderwijs.

Studiegebied personenzorg

Het studiegebied personenzorg omvat in onze school voor het technisch secundair onderwijs de richtingen Jeugd- en Gehandicaptenzorg (JGZ) en de richting Gezondheids- en Welzijnswetenschappen (GWW). Beide richtingen lopen in een 5de jaar blokstage (dagen aaneensluitend) in een groepsopvang (kinderdagverblijf), en een kleuterklas of een kleuterklas in het buitengewoon onderwijs. Allemaal voorzieningen georganiseerd door de Stad Gent. 
In een 6de jaar is het voor de richting JGZ specifiek stage bij volwassen met een verstandelijke- en of fysische beperking, o.a. De Wal (Wondelgem). De Heide (Bachte Maria Leerne).
Voor het 6de jaar GWW is de stage in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Lucas en een periode in  het buitengewoon lager onderwijs (Het Kompas) ingericht door de Stad Gent.

In de beroepssecundaire richting verzorging, alternerend (anderhalve dag elke week gedurende het hele schooljaar),  zijn de stageplaatsen in een 5 en 6 de jaar; groepsopvang georganiseerd door de Stad Gent maar ook bij enkele privé initiatieven, o.a. Bengelhof. Of in het Woon- en Zorgcentrum georganiseerd door het O.C.M.W. Stad Gent maar ook in enkele privéinitiatieven o. a. Weverbos (Gentbrugge), Tempelhof (Stadscentrum).

De stages in de specialisatierichtingen 7de Thuis- en Bejaardenzorg/Zorgkunde (TBZ/ZK) en het 7de jaar kinderzorg (KZ), blokstage, verlopen voornamelijk op dezelfde plaatsen opgesomd in voorgaande. Uitgebreid met de stageplaatsen AZ Jan Palfijn en PVT Dr. Guislain Instituut voor het 7de TBZ/ZK. Voor de richting 7KZ uitgebreid met Het Harteboompje.
 

Studiegebied handel

Het studiegebied handel kan opsplitst worden in enerzijds Accountancy & IT (Boekhouden-Informatica) (TSO) en anderzijds Office en Retail (BSO).

Voor de Accountancy & IT- richting volgen de leerlingen zowel in het 5e als 6e leerjaar een blokstage van 2 weken in een boekhoudkantoor of op een financiële dienst van een bedrijf. De stage stelt onze leerlingen in staat zich een beeld te vormen van het latere beroepsleven en draagt bij tot hun sociale en persoonlijkheidsvorming. 

Binnen de retailopleiding worden stages georganiseerd vanaf het vijfde jaar. Deze commerciële stages in het 5e worden ingericht als 2 blokstages van 2 lesweken, respectievelijk in februari en juni. De stages bieden de leerling-stagiairs de kans om kennis te maken met verschillende branches binnen de commerciële sector. In het vijfde jaar zijn dit handelszaken zoals Kruidvat, Casa, Tom & Co, Dreamland of kledingzaken zoals C&A, Bershka... Aan elke stage gaat een motiveringsgesprek vooraf met de stagebegeleider en stagegever. Zo zorgen we voor een stimulerende werkomgeving waarbij de stagiair kan ontdekken of hij binnen deze sector zijn talenten en vaardigheden verder wil ontplooien. In het zesde jaar wordt in overleg met de stagiair een stageplaats geselecteerd waarin de beroepscompetenties verder worden uitgediept. Deze stage wordt alternerend ingericht (anderhalve dag per week).

Binnen de office-richting lopen de stages grotendeels gelijk aan de retail. In het 5e jaar heb je eveneens 2 keer 2 weken blokstage in een winkel. Pas in het 6e jaar zal je een stage doen die louter kantoorgericht is. Deze stage is net zoals bij de retailrichting alternerend (anderhalve dag per week). Leerlingen kunnen hier stage lopen bij allerlei bedrijven zoals Agilitas, Secretariaat UZ Ziekenhuisschool, iCLB, CVO, Start People, Hudson, Trevi...

Wanneer je verder studeert in office zal jouw stage in het 7e jaar grotendeels gelijklopend zijn als in het 6e, maar hier krijg je sowieso een nieuwe stageplaats. Wij willen jouw ervaring zo groot mogelijk maken om op die manier zoveel mogelijk kansen te creëren op de arbeidsmarkt.