Woensdagklas

De leerlingen die naar de woensdagklas komen, zijn doorgestroomde Okan-leerlingen en Taalbad-leerlingen. Zij volgen dus lessen in het reguliere onderwijs, maar hebben het voorgaande schooljaar (of meerdere schooljaren geleden) les gekregen in Okan of Taalbad.

Deze leerlingen hebben op het moment van de inschrijving al een grote kennis van het Nederlands, maar hebben nog problemen met vakspecifiek Nederlands en begrijpen de lessen/taken/toetsen nog niet volledig. De begeleiders van de woensdagklas helpen hen hiermee.

Okan-leerlingen

Okan-leerlingen, zijn nieuwkomers die, op het moment van inschrijving in Okan, minder dan 1 jaar in België zijn en nog geen les hebben gevolgd in België.

Taalbad-leerlingen

Taalbad-leerlingen, zijn leerlingen die, op het moment van inschrijving in Taalbad, langer dan 1 jaar in België zijn en les hebben gevolgd in Okan of in het Lager Onderwijs.

Werking
  • Onthaal

Elke woensdagmiddag (uitgezonderd de vakanties) verzamelen de leerlingen en begeleiders in de refter in de Toren van Babel.

 

  • Verdeling van de leerlingen en begeleiders.

Om 13u20 worden de aanwezige leerlingen verdeeld onder de aanwezige begeleiders. Één van de vaste begeleiders noteert de aanwezigen (leerlingen en begeleiders) en vraagt de leerlingen voor welk vak ze begeleiding nodig hebben. Rekening houden met hun vragen en de bekwaamheden van de begeleiders, worden de leerlingen toegewezen aan de begeleiders.