Office Assistant (Kantooradministratie en gegevensbeheer)

Vak Uren
Levensbeschouwelijk vak 2
Engels 2
Frans 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Project Algemene Vakken 5
Kantoortechnieken/Informatica 6
Stage Kantoortechnieken 12

Totaal

Totaal 31