Organisatiehulp

6 Organisatiehulp

Vak Uren
Levensbeschouwelijk vak 2
Frans 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Project Algemene Vakken 5
Sociale vaardigheden, communicatie en beroepshouding 3
Huishoudkunde theorie 6
Huishoudkunde praktijk 5
Stage 8
Subtotaal 33