Thuis- en Bejaardenzorg/zorgkundige

Vak Uren
Levensbeschouwelijk vak 2
Frans 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Natuurwetenschappen 1
Project Algemene Vakken 5
Huishoudkunde 1
Verzorging 7
Stage 12

Totaal

Totaal 32