Verzorging

6 Verzorging

Vak Uren
Levensbeschouwelijk vak 2
Expressie 1
Frans 2
Informatica 1
Lichamelijke Opvoeding 2
Project Algemene Vakken 5
Huishoudkunde 1
Opvoedkunde 2
Toegepaste Biologie 2
Verzorging: Participatie in de gezondheidszorg 1
Verzorging: verzorging 2
Huishoudkunde 1
Verzorging 2
Stage Verzorging 8
Stage Opvoedkunde 4
Subtotaal 36