ICT-atelier Curie-klas: Programmeren met Lego - Education Spike

Tijdens het techniekatelier ICT gingen de leerlingen aan de slag met Lego - Education Spike.

Aan de hand van een online tool bouwden de kinderen verschillende soorten constructies met lego.

Deze constructies moesten ze vervolgens juist programmeren zodat ze tot leven kwamen.