Team

Directie

 • Pieter Dirix

  directeur

Secretariaat/ondersteuning

 • juf Nele

  secretariaat

 • juf Katleen

  secretariaat

Leerkrachten kleuteronderwijs

 • juf Liselotte

  de Michton-klas + expert in het bouwatelier

 • juf Ann

  de Drais-klas + expert in het drukatelier

 • juf Claudine

  de Meucci-klas + expert in het naaiatelier

 • juf Nora

  de Daguerre-klas + expert in het ICT-atelier

Leerkrachten basisonderwijs

 • juf Jolien

  de Morse-klas + expert in het kookatelier

 • juf Pauline

  de Lumière-klas + expert in het wetenschapsatelier

 • juf Ilse

  de Archimedes-klas + expert in het uitvindersatelier

 • juf Kim

  de Da Vinci-klas + expert in het elektriciteitsatelier

 • juf Lisa

  de Curie/ Telkes- klas + expert in het naaiatelier

 • juf Joke

  de Telkes-klas - In zwangerschapsverlof - vervanging door juf Hannelore

 • juf Hannelore

  de Curie/ Telkes-klas + expert in het drukatelier

Leerkrachten sport

 • meester Thijs

  sportleerkracht + expert in het fietsatelier

Zorgteam

 • Hanne Smet

  brugfiguur

 • Valerie De Smet

  zorgcoördinator kleuter

 • Noélie Lanckneus

  zorgcoördinator lager

 • juf Veronique

  zorgleerkracht: onderbouw + expert in het kleiatelier

 • juf Ingeborg

  zorgleerkracht: bovenbouw + expert in het kookatelier

 • juf Charlotte

  zorgleerkracht: 1-2 + expert in het ICT-atelier

 • meester Tim

  zorgleerkracht: 3-4-5-6 + expert in het bouwatelier

 • juf Inge

  juf Nederlandse taal

 • Daisy Noerens

  CLB - Centrum Leerlingenbegeleiding

 • juf Grace

  zorgleerkracht 1-2 + expert in het ICT-atelier

 • juf Funda

  kinderverzorgster

Leerkrachten levensbeschouwelijke vakken

 • juf Lies

  Niet-confessionele zedenleer

 • juf Karolien

  Rooms-Katholieke godsdienst

 • meester Frans

  Niet-confessionele zedenleer

 • juf Fatma

  Islamitische godsdienst

 • juf Svitlana

  Orthodoxe godsdienst

Toezichters

 • juf Dahilis

  middagtoezicht

 • juf Fadime

  middagtoezicht

 • juf Nency

  middagtoezicht + huiswerkklas

IBO Sleepken

 • Natasha Haelman

  verantwoordelijke

 • Laura

  kinderbegeleider

 • Sonja

  kinderbegeleider

 • Silvia

  kinderbegeleider

 • Seeba

  kinderbegeleider

 • Julie

  kinderbegeleider

 • Nicky

  kinderbegeleider

 • Sana

  kinderbegeleider

 • Natalia

  kinderbegeleider

Kinderdagverblijf 't Sleepken

 • Sultanay Ortaören

  verantwoordelijke

Logistiek personeel

 • Esma

  onderhoud

 • Fadime

  onderhoud

 • Monique

  onderhoud

 • Lut

  onderhoud