Team

Directie

 • Pieter Dirix

  Directeur

Secretariaat/ondersteuning

 • Juf Nele

  secretariaat

 • Juf Katleen

  Secretariaat

Leerkrachten kleuteronderwijs

 • Juf Liselotte

  De Michton-klas + expert in het bouwatelier

 • Juf Ann

  De Drais-klas + expert in het drukatelier

 • juf Claudine

  De Meucci-klas + expert in het natuuratelier

 • juf Nora

  De Daguerre-klas + expert in het ICT-atelier

Leerkrachten basisonderwijs

 • Juf Jolien

  De Morse-klas + expert in het kookatelier

 • Juf Pauline

  De Lumière-klas + expert in het wetenschapsatelier

 • Juf Ilse

  De Archimedes-klas + expert in het fietsatelier

 • Juf Kim

  De Da Vinci-klas + expert in het elektriciteitsatelier

 • Juf Lisa

  De Curie-klas + expert in het naaiatelier

 • Juf Joke

  De Telkes-klas + expert in het drukatelier

Leerkrachten sport

 • meester Justin

  Sportleerkracht + ondersteunend in alle techniekateliers

 • Meester Tim

  Zwemleerkracht

Zorgteam

 • Sevnur Ahmedova

  Brugfiguur

 • Valerie De Smet

  Zorgcoördinator

 • Noélie Lanckneus

  Zorgcoördinator

 • Juf Veronique

  zorgleerkracht: onderbouw + expert in het kleiatelier

 • Juf Ingeborg

  zorgleerkracht: bovenbouw + expert in het kookatelier

 • Juf Charlotte

  zorgleerkracht: 1-2-3 + expert in het ICT-atelier

 • Meester Tim

  zorgleerkracht: 4-5-6 + expert in het bouwatelier

 • Juf Inge

  Juf Nederlandse taal

 • Daisy Noerens

  CLB - Centrum Leerlingenbegeleiding

 • juf Grace

  zorgleerkracht + juf Nederlandse taal

 • juf Funda

  Kinderverzorgster

Leerkrachten levensbeschouwelijke vakken

 • juf Hanne

  Protestantse Godsdienst

 • juf Maïthé

  Niet-confessionele zedenleer

 • Juf Anneleen

  Rooms-Katholieke godsdienst

 • meester Frans

  Niet-confessionele zedenleer

 • Juf Fatma

  Islamitische godsdienst

 • juf Svitlana

  Orthodoxe godsdienst

Toezichters

 • juf Grace

  middagtoezicht

 • Juf Nency

  middagtoezicht

 • meester Luc

  toezichter

IBO Sleepken

 • Natasha Haelman

  Verantwoordelijke

 • Martijn

  kinderbegeleider

 • Silvia

  kinderbegeleider

 • Seeba

  kinderbegeleider

 • Carmen

  kinderbegeleider

 • Julie

  kinderbegeleider

 • Nicky

  kinderbegeleider

 • Sana

  kinderbegeleider

 • Sonja

  kinderbegeleider

 • Lotte

  kinderbegeleider

 • Natalia

  kinderbegeleider

Kinderdagverblijf 't Sleepken

 • Marga Eeckhout

  Verantwoordelijke

 • Sultanay Ortaören

  Verantwoordelijke

Logistiek personeel

 • Esma

  onderhoud

 • Fadime

  onderhoud

 • Monique

  onderhoud

 • Lut

  onderhoud