Team

Directie

 • Tim Vanhecke

  directeur

Secretariaat

 • Bo

  Secretariaat

 • Katleen

  secretariaat

Leerkrachten kleuteronderwijs

 • juf Nathalie

  de Drais-klas

 • juf Liselotte

  de Michton-klas + expert in het bouwatelier

 • juf Ann

  de Drais-klas + expert in het drukatelier

 • juf Claudine

  de Meucci-klas + expert in het naaiatelier

 • juf Nora

  de Daguerre-klas + expert in het ICT-atelier

Leerkrachten basisonderwijs

 • juf Jolien

  de Morse-klas + expert in het ICT-atelier

 • juf Pauline

  de Lumière-klas + expert in het drukatelier

 • juf Ilse

  de Archimedes-klas + expert in het uitvindersatelier

 • juf Kim

  de Da Vinci-klas + expert in het elektriciteitsatelier

 • juf Lisa

  de Curie-klas + expert in het kookatelier

 • juf Joke

  de Telkes-klas + expert in het wetenschapsatelier

Leerkrachten sport

 • meester Thijs

  sportleerkracht + expert in het fietsatelier (lager) / wetenschapsatelier (kleuter)

Zorgteam

 • meester Sander

  zorgleerkracht 3de en 5de leerjaar + expert in het bouwatelier

 • juf Funda

  kinderverzorgster

 • Liesbeth Lambert

  brugfiguur

 • Valerie De Smet

  zorgcoördinator kleuter

 • Ine Laenen

  zorgcoördinator lager + zorgleerkracht 2de graad

 • juf Veronique

  zorgleerkracht: onderbouw + expert in het kleiatelier

 • juf Ingeborg

  zorgleerkracht: bovenbouw + expert in het kookatelier

 • juf Charlotte

  zorgleerkracht: 1-2 + expert in het naaiatelier

 • juf Inge

  juf Nederlandse taal

 • Daisy Noerens

  CLB - Centrum Leerlingenbegeleiding

 • Eva Roegiers

  Ondersteuning Pilar

 • Sören Van Hoe

  Ondersteuning Pilar

Leerkrachten levensbeschouwelijke vakken

 • juf Saskia

  Katholieke godsdienst

 • juf Lies

  Niet-confessionele zedenleer

 • juf Fatma

  Islamitische godsdienst

 • juf Svitlana

  Orthodoxe godsdienst

 • juf Marleen

  Protestantse godsdienst

Toezichters

 • Narlène

  middagtoezicht

 • Taze

  middagtoezicht

 • juf Fadime

  middagtoezicht

 • juf Nency

  middagtoezicht + huiswerkklas

Vrijwilligers

 • Kaat

  Medewerker in ons Lees- en Weetpaleis

IBO Sleepken

 • Natasha Haelman

  verantwoordelijke

 • Kathoo

  kinderbegeleider

 • Sonja

  kinderbegeleider

 • Ismeta

  kinderbegeleider

 • Jonas

  kinderbegeleider

 • Seeba

  kinderbegeleider

 • Julie

  kinderbegeleider

 • Nicky

  kinderbegeleider

 • Sana

  kinderbegeleider

 • Natalia

  kinderbegeleider

Kinderdagverblijf 't Sleepken

 • Sultanay Ortaören

  verantwoordelijke

Logistiek personeel

 • Esma

  onderhoud

 • Fadime

  onderhoud

 • Monique

  onderhoud