Onze school in het Gentstersmagazine!

Ontzettend trots waren we toen de oktobereditie van het magazine Gentsters in de bus viel. Onze school werd geïnterviewd over ons sterk pedagogisch project. Onze techniekateliers passen perfect in het plaatje van ervaringsgericht onderwijs. Dit artikel wilden we graag met jullie delen:

In basisschool De Triangel krijgen leerlingen les in techniekateliers. Iets helemaal anders dan stilzitten en luisteren naar de juf of meester. Tijdens de ateliers zorgen vakmensen en leerkrachten voor een boeiende wisselwerking.

Meester-drukker Wim Van Cauwenberge en juf Joke voelen zich ondertussen een heus team. ‘Niet alleen de kinderen leren veel bij. Ook wij leren van elkaar. Da’s toch fantastisch?’ ‘Ik wist wel al iets van drukken. Maar sinds de komst van Wim vorig schooljaar, zie ik pas echt wat je allemaal kan doen’, vertelt Joke Aelbrecht die in het zesde leerjaar les geeft. ‘Het zit ‘m soms in kleine dingen. Zo wilde ik eens een nieuwe druktechniek proberen met de kinderen: diepdruk. Alleen zag ik op het internet dat die stoffen allemaal toxisch waren. Dus schoof ik het idee aan de kant. Toen ik dat aan Wim vertelde, antwoordde hij meteen: ‘Ik heb daar wel een trucje voor’. Hij bestelde alternatieve, niet-toxische producten waarmee je wél kan diepdrukken. Ik leer zo veel bij.’ Basisschool De Triangel aan het Baudelohof is gericht op ervaring en talenten en werkt rond techniekateliers. Dat gaat van een fiets-, kook- en bouwatelier tot een drukatelier. De kinderen leren niet alleen hoe ze moeten drukken, maar zijn ondertussen ook met andere vakken bezig.
‘Als ze een tekst moeten klaarzetten in de drukpers, zijn ze met taal bezig. Is alles juist geschreven, in spiegelschrift bovendien,’ legt juf Joke uit. ‘Zo versterken ze hun taalkennis terwijl ze onmiddellijk aanvoelen waarom ze het moeten kennen.’

Rijke wisselwerking

Voor de opstart van deze drukateliers nam de school vorig jaar contact op met de Academie voor Beeldende Kunst. ‘Natuurlijk was ik geïnteresseerd’, vertelt meester-drukker Wim enthousiast. ‘Het is prachtig om te zien hoe ze de kinderen al doende kennis bijbrengen. Daaraan kunnen
bijdragen is toch geweldig?’ Wat hij ervoor terugkrijgt? ‘Door samen met de leerkrachten een atelier te begeleiden, leer ik veel didactische technieken bij. Hoe je een groep kinderen stil krijgt, bijvoorbeeld. Vroeger zou ik mijn stem verheffen, nu weet ik dat dat niet werkt’, lacht Wim. ‘Ik haal er ook veel energie uit. Vanaf dag één voelde ik me welkom. Twee leerlingen, Mohammed en
Ibrahim, hebben me rondgeleid. Alles hebben ze me getoond: van waar de goudvis leeft tot waar de toiletrollen liggen (lacht). De toon was gezet.’

Kunstkuur


In de toekomst hoopt de school nog meer gelijkaardige projecten op te starten. Joke: ‘We doen dat in samenwerking met Kunstkuur, een platform waar culturele instellingen en scholen elkaar vinden. Op termijn willen we een heus wijkatelier installeren, waar niet alleen onze leerlingen, maar iedereen van de buurt welkom is. Zo haal je pas drempels weg.’

Artikel