Buitenschoolse opvang

Tijdens het schooljaar werken we op twee locaties: Baudelohof 2 en Sint-Salvatorstraat 14a.

Locatie Baudelo

Locatie Baudelo opent ’s morgens de deuren om 7u. We voorzien ochtendopvang voor de kinderen van de vier wijkscholen: De Triangel, Dokata, De Buurt en De Mozaïek. Tijdens de vooropvang zetten we in op een gezellige, huiselijke sfeer. Kinderen kunnen een gezelschapsspel spelen, een boek lezen, knutselen of experimenteren met de materialen in onze ontdekkast. Vanaf 8u05 gaan de kinderen van De Triangel naar de klas. Daarna vertrekken ook de andere kinderen naar school. Zij kunnen meerijden met onze splinternieuwe fietstaxi.

Tijdens de middagpauze van basisschool De Triangel staat Sleepken in voor de begeleiding van de kleuters. Kinderen eten in kleine groepjes met een vaste aandachtsbegeleider. We zorgen voor een rustige sfeer: elk kind mag op zijn of haar eigen tempo eten. Wie al klaar is met eten, mag iets nemen om te spelen. Wanneer de hele groep klaar is, spelen we nog minstens een half uur op de speelplaats. De jongste kinderen kunnen na het eten uitrusten in de slaapzaal. 

We organiseren ook avondopvang voor alle kinderen van De Triangel. De kleuters worden aan hun klas afgehaald door een begeleider. De kinderen van de lagere school komen zelfstandig naar de opvang We starten de avondopvang met een gezond vieruurtje. Daarna is er tijd voor vrij begeleid spel. Ons team biedt ook dagelijks extra speelimpulsen aan. Kinderen kiezen zelf of ze binnen of buiten willen spelen. We sluiten af om 18u.

Op woensdagnamiddag kunnen kinderen van De Triangel de hele middag bij ons terecht. Elke woensdag is er een uitgewerkt activiteitenaanbod uit verschillende speelgebieden. 

Locatie Salvator

Locatie Salvator is open vanaf 15u15 voor de avondopvang van de kinderen van Dokata. In deze kleinschalige locatie (max. 20 kinderen) hechten we veel belang aan een huiselijke sfeer. Kinderen komen na school echt thuis in de opvang. 

Op woensdagnamiddag kunnen de kinderen van Dokata bij ons terecht vanaf 12u. Onze enthousiaste begeleiders zorgen voor creatieve en gevarieerde activiteiten. We gaan zo vaak mogelijk op stap in de wijk. 

Inschrijven?

Kinderen kunnen enkel deelnemen aan de buitenschoolse opvang als ze zijn ingeschreven bij Sleepken. 

Kom je voor de eerste keer naar de opvang? Maak een afspraak met Natasha voor een intake (0475640741).

Daarna vernieuw je elk schooljaar je opvangplan. Dit kan online via het Kinderopvangpunt of door bij ons langs te komen.