IBO Sleepken

Onze werking is opgebouwd rond vier pijlers: een buurtgerichte werking, betrokkenheid, speelplezier en duurzaamheid. 

Buurtgerichte werking

Onze opvang is gelegen in de bruisende wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham. We gaan zo vaak mogelijk met de kinderen op ontdekking in de buurt. Zo leren ze de buurt kennen en maken ze de buurt tot hun buurt. We werken hiervoor samen met tal van organisaties zoals vzw Jong, seniorenwerking Thuishaven, het buurtcentrum, Brede School én de vier wijkscholen (De Triangel, Sint-Salvator, De Mozaïek en De Buurt). Dit alles maakt ons WEB.

Omdat we omringd zijn door een superdiverse buurt willen we dit weerspiegeld zien in onze opvang. We geven diversiteit en meertaligheid een zichtbare plaats in onze leefgroepen. We hechten veel belang aan een respectvolle omgang met de rijkdom aan culturen en talen die we leren kennen.

Betrokkenheid

De buitenschoolse opvang is meer dan een plek die enkel opvang voorziet voor kinderen van werkende ouders. Iedereen is welkom bij ons. Ons NEST is onze interne werking. In ons nest vinden we het belangrijk dat iedereen (ouders, kinderen en begeleiders) er zijn/haar plekje vindt. Dat ze zich thuis voelen, dat ze zich gewaardeerd voelen en aangesproken worden op hun talenten.

We nodigen ouders uit om onze werking mee vorm te geven op de manier die zij willen: door mee de handen uit de mouwen te steken, door in gesprek te gaan over de noden van hun kinderen, door hun mening te geven over onze werking of door een tas koffie te komen drinken terwijl hun kinderen spelen. Elke vorm van participatie is voor ons evenwaardig! Voor elke nieuwe instapper organiseren we een intakegesprek. Zo leren we de ouders en hun kind al een beetje kennen, en zij ons.  

Speelplezier

Kinderen komen naar de IBO in hun vrije tijd. Speelplezier staat dan ook centraal in onze werking.

De IBO is een plek waar kinderen zich in een uitdagende en geborgen omgeving kunnen ontwikkelen door middel van spel. Een voorwaarde om écht te kunnen spelen, is dat kinderen voldoende vrijheid krijgen. We respecteren de zelfbeschikking van de kinderen: zij kiezen hoe ze hun vrije tijd willen invullen. Wat wij doen, is een uitdagende omgeving creëren die hun spel bevordert. We zorgen voor een programma aan activiteiten uit allerlei speelgebieden, voor speelhoeken in verschillende thema’s en voor een buitenruimte waar kinderen zich kunnen uitleven.

Duurzaamheid

We maken zo veel mogelijk gebruik van de parken in de buurt. Die zijn voor onze kinderen de ideale speelplek. We hebben ook aandacht voor duurzaam speelmateriaal: we zetten in op het experimenteren met kosteloos materiaal. Door met voorwerpen te spelen die geen traditioneel speelgoed zijn, prikkelen we de fantasie van de kinderen.

Tijdens de eetmomenten hebben we veel aandacht voor gezonde voeding. Door in te zetten op creatieve vieruurtjes ontdekken de kinderen dat gezond ook lekker kan zijn. Samen met de Brede School denken we mee na over het gezondheidsbeleid voor alle kinderen in de wijk.