De vrienden van Victor

In 2011 werd op initiatief van enkele ouders bij Victor Carpentier de ouderwerking 'Vrienden van Victor' opgestart.

Het doel van de ouderwerking is tweeledig: zoveel mogelijk ouders bij de schoolwerking betrekken, en door middel van een aantal evenementen geld inzamelen om activiteiten te sponseren en materiaal aan te kopen dat ten goede komt aan alle leerlingen.

De ouderwerking komt enkele keren per jaar samen om prioriteiten vast te leggen en samen met de school activiteiten te organiseren, o.a.:

  • Nieuwjaarsreceptie in de buurt
  • Klusjesdag
  • ...