Een duidelijke missie

Basisschool De Zonnepoort biedt kinderen met een verstandelijke beperking en type 2-attest, kwaliteitsvol en functioneel onderwijs op maat. In het hartje van Gent staat een gemotiveerd en gevarieerd team van leerkrachten, kinderverzorg(st)ers, opvoeders, logopedisten, kinesitherapeuten en een orthopedagoog klaar voor de dagelijkse zorg van de kinderen. Dat iedereen zich goed voelt op school is daarbij (één van) hun belangrijkste missies. 

Lees verder onder de video

4 Belangrijke basispijlers

We streven naar een harmonische ontwikkeling en zoeken voortdurend naar een passend evenwicht tussen de individuele ontplooiing van het kind en het tegemoetkomen aan maatschappelijke verwachtingen. Aan de hand van kernopdrachten, waarbij we steeds vertrekken vanuit het lichaam, vormen 4 belangrijke pijlers de basis.

Ontdek ze mee onder de foto's

  • Basisveiligheid bieden: Het is onze missie dat elk kind zich goed voelt (emotioneel, fysiek, sociaal,...) om zich zo te richten op de omgeving, om kennis op te nemen, vaardigheden en attitudes te ontwikkelen.
  • Zelfredzaamheid bevorderen: Het is onze missie om ervoor te zorgen dat elk kind later op zijn eigen manier kan deelnemen aan het maatschappelijke leven en zo zelfredzaam mogelijk functioneert. We bereiden hen dan ook voor op een zo groot mogelijke zelfstandigheid. We bieden daarom in elke klas op onze school onderwijs- en zorgactiviteiten aan in een concrete, praktische en functionele vorm met veel aandacht voor algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL).
  • Communicatie aanmoedigen: Het is onze missie om elk kind te versterken in zijn of haar communicatie om tot een optimale integratie in de maatschappij te komen. We bevorderen de communicatieve vaardigheden om een maximale ontplooiing, emancipatie en zelfstandigheid te bekomen.
  • Motoriek stimuleren: Het is onze missie om elk kind door middel van bewegingstherapieën en spelenderwijs leren door bewegen te laten komen tot een maximale ontplooiing van hun mogelijkheden en integratie in de maatschappij.

Lees verder onder foto's

Op zoek naar verbinding

In de diversiteit aan talen en achtergronden gaan we elke dag actief op zoek naar verbinding. Onze voornaamste doelstelling als school is om tijd en ruimte vrij te maken voor het verhaal van het kind en de ouders. Samen gaan we op zoek naar hoe we ons onderwijs- en zorgaanbod kunnen afstemmen op de ontwikkelingsnoden van het kind en zijn context. We geloven dat een goede samenwerking met alle betrokkenen rond een kind leidt tot goede zorg voor de kinderen, ze betere kansen krijgen om zich later zo optimaal mogelijk in de maatschappij te integreren.