Team

Directeur

 • Kim De Ketelaere

  Directeur

 • Wendy De Jongh

  Directeur

Beleidsteam en administratief personeel

 • Wendy De Jongh

  Coördinator

 • Nele Colla

  Coördinator

 • Conny thienpont

  Secretariaatsmedewerker

 • Elise Strynckx

  Secretariaatsmedewerker

 • Elke Milo

  Orthopedagoog

 • Laura Vanhercke

  Maatschappelijk werker

Leerkrachten autiwerking

 • Juf Roos

  KL1

 • Juf Charlotte

  KL1

 • Juf Ellen

  O1

 • Juf Luut

  M1

 • Juf Machteld

  B1

Leerkrachten basale werking

 • Juf Stiene

  KL2

 • Juf Annelies

  O2

 • Juf Lynn

  O5

 • Juf Els

  M2

 • Juf Joke

  B2

 • Juf Delfien

  B2

Leerkrachten leergerichte werking

 • Juf Sabine

  KL3

 • Juf Delfien

  KL3

 • Juf Annemie

  O3

 • Juf Annick

  M3

 • Juf Ann

  B3

Leerkrachten functionele werking

 • Juf Tiffany

  KL4

 • Juf Charlotte

  KL4

 • Juf Chrisje

  O4

 • Juf Sara

  O4

 • Juf Terry

  M4

 • Juf Evelien

  M5

 • Juf Nadine

  M5

 • Juf Petra

  B4

Leerkracht instapklas

 • Juf Bien

  KL5

 • Juf Cindy

  KL5

 • Juf Laura

  KL6

Kinderverzorg(st)ers

 • Juf Hanen

  Kinderverzorgster

 • Juf Adila

  Kinderverzorgster

 • Juf Ann

  Kinderverzorgster

 • Juf Annelieke

  Kinderverzorgster

 • Juf Alexandra

  Kinderverzorgster

 • Juf Hülya

  Kinderverzorgster

 • Juf Kristel

  Kinderverzorgster

 • Juf Rika

  Kinderverzorgster

 • Juf Lieve

  Kinderverzorgster

 • Juf Conny

  Kinderverzorgster

 • Juf Evelyne

  Kinderverzorgster

 • Juf Goedele

  Kinderverzorgster

 • Juf Talia

  kinderverzorgster

 • Juf Marieke

  Kinderverzorgster

Lichamelijke opvoeding

 • juf Joke

  Leerkracht lichamelijke opvoeding

 • Juf Lien

  Leerkracht dansexpressie

 • Juf Nadine

  Leerkracht lichamelijke opvoeding

 • Meester Kevin

  Leerkracht lichamelijke opvoeding

 • Meester Bono

  Leerkracht lichamelijke opvoeding

 • Meester Steven

  Leerkracht lichamelijke opvoeding

Logopedisten

 • Juf Charlotte

  Logopedist

 • Juf Els

  Logopedist

 • Juf Stefanie

  Logopedist

 • Juf Evi

  Logopedist

 • Juf Iris

  Logopedist

 • Juf Janique

  Logopedist

 • Juf Alix

  Logopediste

Kinesisten

 • Meester Wim

  Kinesist

 • Juf Astrid

  Kinesist

 • Juf Kathleen

  Kinesist

 • Juf Annelies

  Kinesist

Opvoeders

 • Juf Sarah

  Opvoeder

 • Meester Joris

  Opvoeder

 • Meester Manu

  Opvoeder

Levensbeschouwelijke vakken

 • Juf Anneleen

  Leerkracht Rooms Katholieke Godsdienst

 • Juf Els

  Leerkracht niet-confessionele zedenleer

 • Juf Zehra

  Leerkracht islam

Begeleiders opvang

 • Juf Sarah

  Opvoeder

 • Meester Joris

  Opvoeder

 • Juf Nele

  Begeleider naschoolse opvang

 • Juf Nakiye

  Begeleider naschoolse opvang

ICT-coördinator

 • Meester Jan

  ICT-coördinator

CLB

 • Dunja Coppens

  CLB

Logistiek en service personeel

 • Juf Nadine

  Logistiek en service

 • Juf Wendy

  Logistiek en service

Vrijwilliger

 • Juf Muriel

  Klasondersteuning