B3

Hier in B3 bieden wij onze kinderen elke dag een leersituatie die geïndividualiseerd, gestructureerd, gevisualiseerd en betekenisvol is. We kiezen hier heel bewust voor een individuele aanpak op maat van elk kind. We ontplooien de sterktes en de cognitieve mogelijkheden van elk kind ten volle. 

Kinderen krijgen in de voormiddag vaak rekenen en taal op hun eigen niveau. In de namiddag vormen ze, samen met anderen kinderen, een grotere groep waarbij wereldoriëntatie, lichamelijke opvoeding of muzische vorming centraal kan staan. 

Om ervoor te zorgen dat het kind sterk en met zelfvertrouwen kan starten in het secundair onderwijs, stimuleren we bij elke kind dagelijks belangrijke levens- en werkvaardigheden.