KL 1

Welkom in KL1

In onze kleuterklas mag ieder kind zichzelf zijn. Op basis hiervan gaan we op zoek naar hun interesses en noden.

Op een gestructureerde manier, met visuele verduidelijking en voorspelbaarheid, helpen we de kinderen elke dag verder ontwikkelen, ieder op hun eigen tempo. 

Onze wereld bloeit open door speel- en doe activiteiten.

Zelfredzaamheid en zelfstandigheid proberen we zoveel mogelijk te bevorderen. 

Beweging krijgt een extra plekje in ons dagelijks leven. We leren, kijken en luisteren.