O3

In klas O3 leren we elke dag op een speelse en afwisselende manier nieuwe dingen. Letters, cijfers en kalenders komen via uitgewerkte thema's, visualisaties, aangepaste lees- en rekenmethodes en SMOG (Spreken Met Ondersteuning van Gebaren) aan bod! 

Onze klasorganisatie zit bovendien zo in elkaar dat elk kind een zo groot mogelijke zelfstandigheid krijgt en een duidelijke eigen plaats in de klasgroep kan innemen.