Externe samenwerking en projecten

Samen, één van onze vele sleutelwoorden hier bij De Zonnepoort. We houden van samenwerkingen en stellen je dan ook graag trots enkelen aan je voor.

Cultuur in de klas

De school brengt cultuur in de klas, we geven betekenis aan de wereld die ons omringt. We stimuleren een open blik bij onze leerlingen. Dit schooljaar gebeuren er 2 cultuureducatieve projecten voor de basale stroom op onze school. We krijgen hiervoor subsidies via Cultuurkuur.be, dat is daar waar cultuur en onderwijs elkaar vinden.

Dynamoproject

In het dynamoproject ‘Circus en de zintuiglijke carrousel’ werken we samen met artiesten van de Circusplaneet vzw uit Gent. De school leert van de circuspedagogiek hoe de kinderen zintuiglijk te prikkelen, zodat contact ontstaat en de kinderen oog hebben voor de wereld rondom hen. De Circusplaneet op haar beurt leert op onze school kinderen met basale noden van dichtbij kennen. Dit project loopt van september tot december 2021, wekelijks op donderdag. 

Kunstkuur-project

In het Kunstkuur-project ‘Muzische keuken’, dat dit schooljaar start, werken 3 klassen uit de basale stroom samen met een muziekdocente van de Kunstacademie De Poel uit Gent. Hier gebeurt een muzikale onderdompeling, een beleving die de klasthema’s ondersteunt. Omdat in de basale stroom een groot deel van de leerdoelen in teken staat van de eetcultuur vormt ‘Muzische keuken’ het leidmotief van dit 3-jarig project. Dit gebeurt 3 jaar lang, wekelijks op dinsdagvoormiddag.