KL B

Welkom in KL B bij juf Bien en Kristel!

Wij willen de kleutertjes zoveel mogelijke leuke ervaringen laten opdoen in onze klas. 
Leren communiceren, experimenteren met knutselmateriaal, instrumentjes, zang, ritmiek, snoezelen, schrijfdans, Sherborne, wandelen, fijne motoriek, samenspel, zelfredzaamheid en nog meer komt aan bod. We willen iedereen maximale kansen geven om zich goed te voelen en te ontplooien en dit op een aangepaste wijze voor elk kind!