O3

In O3 brengen we op een speelse en afwisselende manier letters, cijfers en kalenders aan. 

We gebruiken daarvoor uitgewerkte thema's, visualisaties, aangepaste lees- en rekenmethodes en SMOG (spreken met ondersteuning van gebaren). 

De klasorganisatie zorgt ervoor dat elk kind een zo groot mogelijke zelfstandigheid krijgt en een duidelijke plaats in de klasgroep kan innemen.