ZWLM/B

Onze leerlingen van de Zonnewijzer hebben nood aan een leersituatie die geïndividualiseerd, gestructureerd, gevisualiseerd en betekenisvol is.
We kiezen bewust voor een aanpak op maat voor ieder kind. We ontplooien de sterktes en cognitieve mogelijkheden van het kind ten volle.

De Zonnewijzer bestaat uit twee groepen: Zonnewijzer Middenbouw en Zonnewijzer Bovenbouw.
De kinderen krijgen in de voormiddag rekenen en taal op hun niveau.
In de namiddag vormen ze één groep waarbij ze wereldoriëntatie, lichamelijke opvoeding en muzische vorming krijgen.
We stimuleren bij elk kind belangrijke levens- en werkvaardigheden, zo start het kind sterker in het secundair onderwijs.