Lichaamsbeleving en dansexpressie

Lichaamsbeleving en dansexpressie

Wie zijn eigen lichaam goed kent en zich goed voelt in zijn lichaam heeft een stevige basis om op verder te bouwen. Via allerhande bewegingservaringen krijgen kinderen meer en meer greep op ruimte en tijd.

Op vrijdag is er ‘dansexpressie’ in de basale stroom. De activiteiten baseren zich op de bewegingsmethodiek Krullenbol: dat is spelen met evenwicht, ritmegevoel, houdingen en het trainen van al de zintuigen.

Kinderen worden uitgenodigd om te bewegen op muziek via dansspelletjes. Als actief bewegen niet lukt, is het passief beleven van ademhaling, -en massagespelletjes een even waardevolle oefening. Ook het beleven van trillingen via muziekinstrumenten zorgt voor alertheid en openheid bij de kinderen.

Kinderen leren op en door de muziek. Via ritmes uit de muziek van Krullenbol, leren kinderen muzikale tegenstellingen ervaren en uitdrukken.  Tegenstellingen zoals start-stop, kort-lang, snel-traag, hoog-laag, omhoog-omlaag, zwaar-licht… worden beleefd en krijgen betekenis. Kinderen spelen, exploreren en beleven zichzelf, de ander en de ruimte.

Zo krijgen kinderen constant zintuiglijke feedback. Waarbij vooral de interne zintuigen worden aangesproken: proprioceptie (het leren aanvoelen van het eigen lichaam) en het evenwichtsorgaan, (het controleren van het lichaam in relatie tot de zwaartekracht). Maar ook de visuele en auditieve vaardigheden komen aan bod.

Via al deze lichaamsgerichte impressies, brengen we de communicatie met de kinderen op gang.  Kinderen krijgen via de verschillende lichaamshoudingen en bewegingen meer zicht op eigen lichaamsmogelijkheden en beperkingen.  In de beweging ontstaat er een intense dialoog tussen kinderen en begeleiders, waarbij kinderen evengoed de controle over het gesprek kunnen nemen.

Deze activiteiten zijn gericht op het ontwikkelen van zelfvertrouwen, het vertrouwen in anderen en de omgeving.

 

Meer info: Krullenbol – Schrijfritmiek  -  in de basale stroom ligt de nadruk op de WORTELS van de boom uit Krullenbol.  (zie afbeelding hieronder, in detail hieronder)  POSTER SCHRIJFRITMIEKBOOM KRULLENBOL, afbeelding via google;