Sporten

Omdat we de beweging als een belangrijke onderdeel van de algemene ontwikkeling zien, besteden we ook aan onze sportblokken veel aandacht. We bieden hierbij een ruim en uitgebreid aanvullend sportblok aan. We proberen kinderen in een andere omgeving (natuurdomeinen en sportcomplexen) zoveel mogelijk andere sportdisciplines aan te bieden met als doel ook op sportief vlak tot een maximale ontplooiing te komen.

We maken hierbij zoveel mogelijk kennis met minder gekende sporten en infrastructuurmogelijkheden. Sporten als netbal, badminton, moutainbike,... alles kan aan bod komen en spelenderwijs ondervinden we hierbij wat we leuk en misschien ook minder leuke sporten vinden. In de mate van het mogelijke werken we bij de sportblokken ook zoveel mogelijk op maat van ieder kind.