Kunstkuur

Kunstkuur stimuleert en ondersteund de samenwerking tussen een school uit het basis-, secundair of hoger onderwijs én onze academie. Met deze subsidie kan een leerkracht uit de academie voor maximaal 7 lesuren aan de slag in de partnerschool, en dit voor 3 jaar. 

De Academie voor Beeldende Kunst heeft sinds de start van dit project reeds een aantal engagementen aangegaan en wil dit blijven doen. De opzet van Kunstkuur sluit nauw aan bij de visie van de Academie, waar we hard inzetten op toegang verlenen aan iedereen die wil deelnemen aan het Deeltijds Kunstonderwijs. De projecten hebben als doel om de culturele expressie en het cultureel bewustzijn te verhogen, waarmee we de leerlingen willen helpen hun blik op de wereld beter te kunnen begrijpen. 

De driejarige samenwerking onderzoekt hoe een academie en een school elkaar kunnen voeden (bijvoorbeeld door cultuurbeschouwing, leren kijken naar kunst, taalonderwijs in beeld te brengen, experimenterend leren,..) en doet dit soms met een externe partner. Tijdens onze projecten werken we bijvoorbeeld samen met S.M.A.K., MSK, MIAT,.. Op deze manier hopen we bruggen te bouwen tussen het basis-, secundaire en hoger onderwijs én het bredere culturele landschap.

 

Interesse in het opstarten van een Kunstkuurproject met de Academie voor Beeldende Kunst?

Contacteer:

kato.vanpoperinghe@onderwijs.gent.be

michiel.bolliou@onderwijs.gent.be

 

Meer informatie over Kunstkuur?

www.cultuurkuur.be

https://www.cultuurkuur.be/subsidies/kunstkuur

Een praktijkvoorbeeld:

https://www.cultuurkuur.be/project/een-nieuwe-kindercatalogus-voor-het-smak

 

 

 

 

Kunstkuur in De Triangel