Peiling zichtbaarheid Academie

Om na te gaan hoe zichtbaar onze Academie is willen we jullie vragen om kort even tijd te maken voor deze bevraging rond communicatie en zichtbaarheid.
Door ons te informeren over hoe jij de Academie zelf hebt leren kennen krijgen wij een beter beeld van hoe we welke leeftijdsgroepen het beste kunnen bereiken.
Neem even de tijd om ons te helpen en klik op deze link!