Onze school

 • Sociaal-emotioneel beleid

  Wij bouwen aan een warme school waar iedereen zich geborgen en thuis kan voelen. Het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen is een essentieel uitgangspunt om tot leren te komen. We zijn immers van mening dat kinderen die zich goed in hun vel voelen zich beter kunnen ontplooien in hun leer- en ontwikkelingsproces.

  De school moet voor de kinderen een plek zijn waar ze erkenning, veiligheid en duidelijkheid krijgen. Als het mis gaat moeten ze hun gevoelens kunnen en durven toelaten en uiten. Op school mogen fouten gemaakt worden maar mag er ook uitgeblonken worden.

  Wij streven naar een goede sfeer, zijn zorgzaam, hebben oog voor gezelligheid en in onze uitdagende, groene speelomgeving moet elk kind zijn plekje vinden.

  kinderen
 • ABC De Brug

  Ben je benieuwd naar de werking van de school? Lees het ABC van De Brug en ontdek de antwoorden op al jouw vragen.

  abc
 • Zorgvisie De Brug

  We bouwen aan een warme school waar ieder kind zich geborgen en thuis kan voelen. Onze groene school is een weerspiegeling van de maatschappij. Omgaan met een diverse samenleving staat daarom centraal. Kansen om ervaringen op te doen versterken  de verbondenheid. In onze ogen is elk kind een uniek individu met eigen noden en talenten en we zijn ervan overtuigd dat elk kind kan groeien. We bieden daarom met het hele team zorg aan al onze kinderen. Een gedifferentieerde aanpak verzekert de individuele ontwikkeling.

  zorgvisie
 • Visietekst

  De naam ‘De Brug’ staat voor een school die groen  is en de brug wil slaan tussen kinderen onderling, kinderen en leerkrachten, school en ouders, binnen- en buitenomgeving, school en buurt en school en culturen.

   

  We werken elke dag aan een warme school waar kinderen, leerkrachten en ouders zich samen geborgen en thuis voelen. Op onze school is ieder kind welkom, we maken geen onderscheid tussen filosofische overtuiging of sociale achtergrond. We zien verschillen tussen kinderen als een verrijking.

   

  Voor ons is elk kind een uniek individu, met persoonsgebonden talenten en we gaan er van uit dat elk individu kan groeien. We streven ernaar dat jouw kind kan opgroeien tot een jongere die positief, zelfbewust, verdraagzaam, met een maatschappelijk betrokken houding en een kritische blik in het leven staat.

  kinderen in klas
 • Huiswerk

  Wie krijgt huiswerk? Wanneer huiswerk en hoe lang?

  huiswerk