Inschrijvingen voor 2020 - 2021 via aanmeldformulier

De inschrijvingen kunnen dit jaar niet op school doorgaan maar worden op 25 mei vanaf 9u opgestart via een online aanmeldformulier.

Meer details daarover vind je hier

Welkom op de Wingerd

  • Bij ons worden leerlingen gehoord en gezien. Kleinschaligheid is hier troef en wij willen school maken vanuit het hart. We bereiden onze leerlingen niet alleen, conform de leerplannen, optimaal voor op het hoger onderwijs, we helpen hen ook om op te groeien tot zelfredzame, betrokken en kritische mensen. 

    Kom binnen!